Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΡΩΝΙΔΙΑΤΩΝ ΝΑΞΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Οι αρχαιρεσίες για  την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων στην ΟΝΑΣ, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 από ώρα 10.30 πμ έως 8.00 μμ. στα γραφεία του συλλόγου.

Προσθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων έως Παρασκευή 13/11/2015 ωρα 10 μμ.
Δικαίωμα ψήφου θ έχουν τα μέλη με την τακτοποίηση συνδρομής τουλάχιστον του τρέχοντος έτους.

Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου ορίστηκε για την Δευτέρα 19/10/2015 ώρα 6.00 μμ στα γραφεία του συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 26/10/2015 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. Εφόσον δεν υπάρξει εκ νέου απαρτία θα διεξαχθεί οριστικά την Δευτέρα 2/11/2015 στα γραφεία του συλλόγου και ώρα 6.00 μμ. 

Η παρουσία των μελών του συλλόγου είναι σημαντική και χρήσιμη. Ο σύλλογός μας χρειάζεται την συμμετοχή σας και στα διοικητικά συμβούλια προκειμένου να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του. Χρειάζεται να υλοποιήσει νέες ιδέες, πολιτιστικές δραστηριότητες και να συνεχίσει να συσπειρώνει του Κορωνιδιάτες που ζουν μακριά από το χωριό. Σκοπός του συλλόγου είναι εκτός των άλλων και η συνεργασία με τους σχετικούς φορείς, για την παροχή κάθε βοήθειας, όπου είναι δυνατόν για την επίλυση των προβλημάτων του χωριού και κυρίως της κοινότητας στην Αθήνα. Ο σύλλογος είναι ιδιοκτησία όλων των Κορωνιδιατών και χρειάζεται την στήριξη σας οικονομική και έμψυχη.


Εκ μέρους του Δ.Σ.
Γεν.Γραμματέας
Μαρίνα Χρ.Μουτσοπούλου